1. Встановлення взаємодії та координації між державним і приватним секторами для успішного розвитку індустрії ділового туризму в Україні.

Успіх розвитку цієї галузі, з одного боку, залежить від гарантій, що надаються державною владою, а з іншого – рівнем якості послуг, що надаються підприємцями.

  1. Підвищення іміджу України, як надійного ділового партнера на міжнародному рівні.

Використання всіх доступних інформаційних каналів для підвищення рівня обізнаності у представників міжнародних ділових кіл про можливості ефективної співпраці з українською стороною.

  1. Вивчення та використання успішного міжнародного досвіду в галузі ділового туризму.

Участь у міжнародних виставках, симпозіумах, конференціях і т.д. з метою встановлення ділових відносин з компаніями, що розвивають міжнародний діловий туризм, розширення партнерської мережі. Участь у міжнародних та європейських асоціаціях і об’єднаннях.

  1. Стратегічний маркетинг.

Розробка довгострокових стратегічних маркетингових планів, що передбачає розвиток нових каналів збуту, інтеграцію баз даних для досягнення місії, розвиток інформаційних центрів, дослідження цільових ринків, залучення представників галузевих асоціацій та об’єднань, тісна співпраця з профільними міністерствами та відомствами, чиновну підтримку галузі в цілому.


Одно из полей не заполнено!